Правила и Препоръки

Във връзка с обществената безопасност по време на събитието и осигуряване реда и спокойствието на живущите в квартала, организаторите от "Соул Сити" приканват

Правилник

По време на на фестивала важат всички валидни към момента законови разпоредби за осигуряване на обществения ред.

ПРАВИЛА И ЗАБРАНЕНИ ВЕЩИ

НЕ е позволено носенето на огнестрелни и хладни оръжия, газови и електрически средства за самоотбрана.

Не се допускат лица във видимо неадекватно състояние, такива употребили опиати,алкохол или други наркотични вещества.

Не се допускат враждебни лица или групи такива, които показват агресивно поведение спрямо посетителите на фестивала.

Не се допускат лица под 16 г. възраст след 22:00 ч. без предружител на територията на фестивала.

Забранява се продажбата и консумацията на спиртни напитки на лица под 18 годишна възраст на официалните барове на фестивала.

Не се допуска представяне, подаряването и разпространяването на рекламни материали на територията на фестивала, без съгласието на организаторите.

С цел предотвратяването на кражби, по преценка на охраната при изнасянето на обемисти предмети, (раници, куфари, велосипеди и др.) от фестивалната територия, охраната може да поиска проверка за собствеността на предмета. В случай че не притежавате никакво доказателство за собственост, ще бъдете помолен да изчакате допълнителна проверка за евнтуални подадени жалби.


Охраната на събитието има право да помоли и подпомогне напускането на дадено лице от територията на събитието в следните случаи:

  • ако с действията си, съзнателно или не, нарушава наредбата за осигуряване на обществения ред или комфорта и спокойствието на живущите в района след приключване на фестивалния ден (23:30 ч.)
  • ако нарушавате някое от препоръките и правилата за добро и безопасно посещение на фестивала
  • ако участва в саморазправа

Организатори: Културна Фондация - Соул Сити.
С подкрепата на Община Пловдив.